vallás / teologia

Nyílt levél az országos protestáns kongresszus tagjaihoz. Felvágatlan példány.
Szerző: Szabó Dezső

Kiadva: 

Bp, 1926
Cikkszám:
35281
Ár:1 500 Ft
A főkegyúri jog és az alkotmány / Szent-László Nagyvárad Alapítója / A katholikus autonómia Magyarországon / Az általános választójog kérdése.../ Tell El-Amarna / A gyermekek nemi fölvilágosítása / A magyar nagybirtokról / Büntetési rendszerünk
Szerző: Turi Béla / Hanuy Ferencz / Krüger Aladár / Hölszky Károly / Komócsy István / Éder Kálmán

Szerkesztő: 

Mihályfi Ákos dr.

Kiadva: 

Budapest, 1908
Cikkszám:
27888
Ár:1 000 Ft
,melly A’ szava bé-vehető hiteles Irókból egybe szedegettetett és Magyarra fordíttatott közönséges haszonra íntéztetett, egy Bújdosó Magyar - - által 1757. esztendőben. Ujjalag ki-adatott Szatsvay Sándor költségével. [2. kiad.]
Szerző: Bod Péter

Kiadva: 

Posony 1786
Cikkszám:
35250
Ár:25 000 Ft
mely Szent Dávid zsoltárin kivűl magában foglal némely kiválogatott, és a' helvét vallástételt követő négy superintendentia által jóvá hagyatott énekeket, egynéhány imádsággal együtt/Templomba való bemenetelkor mond. magános imádság

Kiadva: 

Pest, 1850-es évek
Cikkszám:
35203
Ár:5 000 Ft
Szerző: Bangha Béla, Borbély István, Loschert Kálmán, Gálos László, Félegyházy József, Ijjas Antal, Csóka Lajos, Meszlényi Antal

Kiadva: 

Bp, 1937-1941
Cikkszám:
30695
Ár:9 000 Ft
Conceptibus sublimioribus, exemplis rarioribus, & sententiis delectioribus referti. / Kollenicz András pálos rendi generális prédikációskötete, amely a Magyar Királyság ünnepeire készült beszédeit tartalmazza
Szerző: Kollenycz [András] Andrea

Kiadva: 

Tyrnaviae [Nagyszombat], 1713
Cikkszám:
21439
Ár:18 000 Ft
Mintakép és képmás - Az ikonográfiai hagyomány - Radonyezsi Nyikon és Andrej Rubljov - Isten szemlélése kép és hasonlóság formájában

Kiadva: 

Nyíregyháza, 1994
Cikkszám:
17713
Ár:2 000 Ft

Oldalak

Feliratkozás vallás / teologia csatornájára