Krassó-Szörény vármegye ismertetése (népoktatás a dualista Magyarországon, a megye járásonkénti leírása, a községek betűrendes ismertetője és tárgymutatója, vármegyei tisztviselők, Az Alduna, stb
Jellemzők
Cikkszám:
34228
Szerző: Pizler Józef (?)
Kiadva: Lugos? 1912
Kiadó: kézirat
Kötés: félvászon
Oldalszám: 348
Állapot: kötése javításra szorul
Sorozat: régi magyar kéziratok

A Krassó-Szörény vármegyei tanító egyesület által jutalmazott pályamunka (33x21 cm)

Krassó-Szörény vármegye  Maros és Duna közti részében; É-on Arad vármegye határolja, melytől a Maros folyó választja el, Ny-on Temes, K-en Hunyad vmegye és Románia, D-en Szerbia határolja, hazánk leghegyesebb vmegyéi közé tartozik, melyben lapály alig van. Lakóinak száma 1870. 378 077 volt Nemzetiség szerint K. vmegyében csak 10 879 (2,7%) magyar volt, továbbá 48 058 (11,8%) német, 5723 (1,4%) tót, 311 335 (76,4%) oláh, 5018 (1,2%) bolgár (Krassova vidékén), 11 862 (2,9%) szerb, 8575 cseh és 5924 egyéb. A nem magyar anyanyelvűek közül csak 10 469 (2,6%) beszéli a magyar nyelvet.
A népiskolákban összesen 528 tanító működik, kik közül 109 a magyar nyelven való oktatásra nem képes. A tanítás nyelve csak 33 iskolában tiszta magyar, 162 iskolában magyar és más, 227 iskolában nem-magyar. A szellemi élet központja Lugos  (Pallas Nagylexikon)

Krassó-szörény vármegye
15 000 Ft