"...a katonának szállásával és az étkek megkészítésével a fennálló rendeletek értelmében meg kell elégednie..."
Jellemzők
SKU:
kisny001
Edition: Nagyszeben, 1849
Publisher: Az erdélyi magyar hadsereg Főparancsnoksága
Condition: közepes
Series-title: Erdélyi és partiumi kisnyomtatványok

Hadiparancs.
Mind egyesek, mind testületek, mind pedig magán a kor-mányon álló személyek részéről is olly panaszok jöttek előmbe, melyek a Magyar nemzet, jelesen pedig a Magyar hadsereg be-csületét elhomályosítják...Azonban az útazó hadtesteknek meg engedtetik, hogy szükségeiket nyugtatvánnyal fi zessék. De azokban-is a hadtest parancsnokának, valamint a hadtesteknek-is neve pontoson föl-jegyezve kell lennie, hohgy minden helytelen követelést tévők, maga idejében meg fenyítethessenek. /
N. Szeben Junius 8-án 1849
Az erdélyi magyar hadsereg fő parancsnokságától
Bem J., Altábornagy.  41,5 × 26,5 cm.

(Szakirodalom: Rákóczy Rozália1848-1849-es Erdélyi és Partiumi vonatkozású kisnyomtatványok IV. Acta Siculica 2009, 469–492 )

 

Hadiparancs
30 000 Ft